Ποιά είμαι; Από που ήρθα; Δεν το ξέρω σε τοπία πανάρχαια παίζω και χορεύω περπατώ αθόρυβα σαν μια υπνοβάτισσα είμαι φτιαγμένη απ' όνειρο και χιόνι.