Όταν κατέστη σαφές ότι είχα καλή φωνή, ήθελα όχι μόνο να τραγουδήσω, αλλά να έχω τη δυνατότητα να γίνω ένα διαφορετικό πρόσωπο. Για να μπω σε έναν κόσ