Ο φόβος κάνει αγνώστους, ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι φίλοι.. https://www.youtube.com/watch?v=u5amhmLfOQ0