Το φιλμ αντικατοπτρίζει την συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων σε περιπτώσεις της καθημερινότητας, προς άλλους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, σε μια κοινωνί