Έχων οξύς ρεβματισμούς κε περπατών με βίας, θα έμενα στην χώραν σας, μα έχει ακριβείας..