Πρωί της 6ης Ιουλίου Άγγελέ μου, τα πάντα μου εσύ, εαυτέ μου - σήμερα μόνο δυο λέξεις με το μολύβι (το δικό σου μολύβι) - το κατάλυμά μου δεν θα είναι οριστικό έτοιμο παρά μόνον αύριο. Τι απαίσιο το ξόδεμα του χρόνου σε τέτοια θέματα όταν η ανάγκη το απαιτεί! Μπορεί ...