Γιάννη είμαι η Κλειώ απ’ το σχολείο κι εσύ μάλλον ένα παράδειγμα για να μας δείξουν, τι πρόκειται ν’ ακολουθήσει. Ένα ζωντανό παράδειγμα νεκρό.