Στένεψαν οι λέξεις οι ευρύχωρες, σφαγμένες απ’ του ανθρώπου τη μικρότητα!