Σώπα, μη μιλάς είναι ντροπή, κόψ' τη φωνή σου σώπασε επιτέλους..