- Σε βρήκα της είπε, και να μη σ' έχω κοντά, δε με νοιάζει! Μου αρκεί που ξέρω πως υπάρχεις... που είδα τους θησαυρούς σου... -Σε βρήκα του 'πε, κι είναι σα να ζω μαζί σου κι ας σε πάρει το κύμα που σ' έφερε κοντά μου... Μου αρκεί που 'μαθα τις σοφίες σου... που ξέρω πως υπάρχεις...