Το γυμνό μπορεί να μετατρέψει τη γενική εικόνα μιας ταινίας σε κάθε άλλο παρά ερεθιστική.