Ήρθ' ο καιρός πάνω στην πέτρα που νίκησε τη φωτιά· να χαράξουμε τα ίχνη μας.