Ένα παραμύθι που μιλάει για εκείνον που θυσίασε την ανθρωπιά του για να μπορούμε να λέμε μέχρι και σήμερα αυτά που τα ονομάζουν "παραμύθια", ωστόσο, ίσως να είναι και η αλήθεια!