Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μηλιά.... και αγαπούσε ένα αγοράκι.