Το Κομμάτι που λείπει καθόταν μοναχό του... περιμένοντας κάποιον να έρθει να το πάει κάπου. Κάποιοι του ταίριαζαν... αλλά δε μπορούσαν να κυλήσουν.