το μαύρο είναι το χρώμα μου, το χρώμα της καρδιάς μου, το πιο χρωματιστό πλουμίδι, το καύχημα, ο περουζές,