-Δεν ήξερα πόσο στοίχιζε η χαρά... -Κανείς δεν ξέρει γι' αυτό την αναζητά!