Φέρω στις εκβολές σου ότι γεννά η μνήμη μου στις πηγές της ψυχής σου να πιούμε τέτοια νάματα.