Μια κιτρινίλα. Όχι λαίμαργη. Τρώει αργά αργά το χρώμα..