Όλο το γράψιμο αρχίζει με το να είσαι αναγνώστης..