Στιχάκια φτωχά της καρδιάς μας κουβαλούν τα μαλάματα.