Αν σου δώσουν ένα χαρτί με γραμμές, γράψε από την άλλη μεριά..