Ξέπνοες οι αλήθειες του έρωτα κολυμπούν στις θάλασσες των συμβάσεων...