Σαν παραγωγός, θα ανησυχούσα αν άφηνα έντονο σημάδι στη δουλειά κάποιου άλλου..