Ένα κορίτσι θα προσπαθήσει να βοηθήσει ένα μικροσκοπικό αγόρι να πετάξει πριν να είναι πολύ αργά.