Ο άνθρωπος δεν ήταν προορισμένος για να ασκεί εξουσία πάνω στους άλλους παρά μόνο στον εαυτό του και να ζει μέσα από αμοιβαία εκτίμηση και αξιοπρέπεια