Πόε, Τζόυς, Κάφκα, Όμηρος, δια χειρός και γραφίδας Mark Summers..