Έχω συμφιλιωθεί με το Θεό. Η σύγκρουσή μου είναι με τον άνθρωπο.