Καθώς η βαρύτητα φαίνεται να χάνεται γύρω τους, οι κάτοικοι μιας γειτονιάς αρχίζουν μυστηριωδώς να ίπτανται στον ουρανό.