Η μάχη και ο αγώνας μας είναι να δημιουργούμε τέχνη. Όπλο μας είναι η κινούμενη εικόνα..