Θυμάμαι τα σύννεφα που έμοιαζαν με ζώα. Θυμάμαι επίσης το φεγγάρι να με συνοδεύει στο δρόμο για το σπίτι.