Η ζωή είναι μια δικαιολογία για να συναντήσεις την έκσταση με οποιοδήποτε τρόπο. Στο κρεβάτι, στην εκκλησία, σε ένα τραγούδι.