Κάποιο κομμάτι μας συνδέεται με άλλους ανθρώπους, με άλλα ζώα, φυτά, με τον πλανήτη και το σύμπαν.