Ένας ζωγράφος που αποδίδει σκόπιμα τη μοναξιά και την αποξένωση, με ήρωες τους ανθρώπους της κοινωνικής πραγματικότητας..