Όλοι μας είμαστε σκέψεις τυλιγμένες σε περίπλοκη συσκευασία, όπως οι κασέτες