Δεν θα τραγουδά πια τα "ροκ" και τα παράγωγά του.. Τώρα θα ασχοληθεί με τα "σπιρίτουαλς". Και αυτή δεν είναι η μόνη αλλαγή. Ολόκληρος ο χαρακτήρας του έχει πλέον "ωριμάσει"...