Το να είμαι μουσικός είναι αυτό που κάνω, αλλά δεν είναι αυτό που είμαι..