Όλα τα σπίτια έχουν μια ιστορία, μερικά όμως έχουν μια περιπέτεια! http://vimeo.com/113868429 Ένα animation των Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet και Stéphane Paccolat