Ο χορός είναι η κίνηση του σύμπαντος συγκεντρωμένη σε ένα άτομο..