Όταν γράφουμε ένα τραγούδι, οι περισσότερες λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι σε άσπρο και μαύρο, ώσπου, κάποιες στιγμές, χρησιμοποιούμε μια που έχει χρώμα. Αυτές οι λέξεις είναι μέρος του εαυτού μας γιατί εμείς τους δώσαμε νόημα. Αν θέλουμε, τους δίνουμε μια τρίτη διάσταση.