Η ασχήμια κατά κάποιο τρόπο είναι ανώτερη της ομορφιάς, επειδή έχει διάρκεια..