Οι πιο σοφιστικέ άνθρωποι που γνωρίζω κρύβουν μέσα τους ένα παιδί..