Η Φύση χρησιμοποιεί το λιγότερο δυνατόν από οτιδήποτε..