Βρισκόμαστε εδώ απλά για να ζήσουμε και να πεθάνουμε.