Η παλαιοντολογία έχει δείξει πως το είδος μας έχει έρθει αργότερα σε αυτό το πάρτι της γης. Η πρόσκληση ωστόσο ήταν μάλλον τυχαία.