Θέλω να με θέλεις. Όπως όταν πιάναμε τάχα την κουβέντα ώσπου να 'ρθει η ώρα να το βουλώσουμε. Ν α κλείσουμε το στόμα και ν' απλώσουμε τα χέρια.