Ένας άνδρας, ένα σπίτι μαγικό και τα ταξίδια τους.