Ένας ηλικιωμένος άνδρας αναζητά την ευτυχία μέσα από παλιές φωτογραφίες.