Ποτέ μην αφήσεις αυτή τη φλογερή θλίψη που ονομάζεται επιθυμία..