Ένας poète maudit (καταραμένος/άξεστος ποιητής) μιλά για αυτούς που μας... αγανακτούν!